Pasif İşgücü Hizmetleri

İşsizlik sigortası

Nedir: İşsizlik Sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

Yararlanma Koşulları: İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirerek.

 

Sigortalı İşsizlere Sunulan Hizmetler:

 • İşsizlik ödeneği ödenmektedir.
 • İşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; genel sağlık sigortası primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılmaktadır.
 • İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmektedir.
 • İşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, yeni bir iş bulmalarında yardımcı olunmaktadır.

 

ÜCRET GARANTİ FONU

AMAÇ:

 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılan kişilerin hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenlerin,
 • Konkordato ilan etmesi
 • İşveren için aciz vesikası alınması
 • İflası
 • İflasın ertelenmesi nedenleriyle işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacaklarını ödeme amacıyla kurulmuştur.

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

KISA ÇALIŞMA: En fazla üç ay süreyle; işyerinde uygulanan çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya da en az dört hafta süreyle işyerindeki faaliyetlerin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır.

KAPSAM

 • Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır.
 • Kısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve en fazla üç ayı aşamaz.

 

İŞ KAYBI TAZMİNATI

KAPSAM

 • Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda, bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere belirli bir süre gelir ve sosyal güvenlik devamlılığı sağlanmasıdır.

 

15 Haziran 2017, Perşembe   -   2.761 defa okundu