İşbaşı Eğitim Programı (İEP)

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İşyerlerinden gelen talepler doğrultusunda katılımcılara mesleki deneyim kazandıran ve işverenlere herhangi bir harcama yapmadan istedikleri elemanı yetiştirme olanağı sağlayan programdır.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMININ DÜZENLENDİĞİ ALANLAR

 Beden işçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı ve benzerleri gibi mesleki deneyim ve vasıf gerektirmeyen işlerde düzenlenmez. Program katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. (Muhasebeci, satış danışmanı vb.)

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ÜCRETLENDİRMESİ VE SAĞLIK GÜVENCESİ

 • Katılımcı zaruri gideri (Günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL)
 • Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL zaruri gider ödenecektir.
 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
 • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri.

İŞYERİNİN TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

 • İŞKUR’a kayıtlı olmak
 • Programın başladığı tarihte işyerinin en az 2 sigortalı çalışanı olması

İŞYERİNİN YARARLANABİLECEĞİ KATILIMCI SAYISI

En az 2 çalışanı olan işverenler, çalışan sayısının %30 oranında katılımcı talep edebilirler. Katılımcı sayısı hesaplanırken bütün kesirler bir üst tam sayıya tamamlanır. Örnek olarak 7 çalışanı olan işyeri için: 7*%30 = 2,1 kesri bir üst tamsayı olan 3’e tamamlanacağından 3 katılımcı talep edebilir.

PROGRAM SÜRESİ VE DEVAM ZORUNLULUĞU

Program günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere, haftalık 45 saat ve 6 işgününden fazla olamaz. İzin süreleri toplamı doktor raporu ile verilen 5 günlük sağlık izni dışında hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin 1/10’ nu aşamaz. Program en fazla 3 ay (78 iş günü) uygulanmaktadır.

KATILIMCININ TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR

 • 15 yaşını tamamlamış olmak.
 • Son 1 aydır işsiz olmak.
 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak.
 • İşverenin 1. veya 2. derece kan hısmı veya eşi olmamak ( Birinci derecede kan hısmı ifadesi, kişinin annesi, babası ve çocuklarını; ikinci derecede kan hısmı ise kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabasını kapsamaktadır.)
 • Emekli olmamak.
 • İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak.

KATILIMCININ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI HALİNDE ;

 • Tehlikeli ve çok tehlike işler sınıfındaki mesleklerde çalıştırılamaz.  Çalışma süresi haftalık en fazla 5 gün ve toplamda 40 saatten fazla olamaz.
 • Sözleşmeye imza atmak için velisinin de randevu saatinde İŞKUR’ da hazır bulunması gerekmektedir

YENİDEN PROGRAMDAN NASIL YARARLANIRSINIZ?

İşverenler, programın ¼’lük süresinin sonunda programa devam eden katılımcıların % 50’sini programın tamamlanmasından itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatmak kaydıyla, en az 60 gün olmak üzere düzenlenen program süresi kadar kesintisiz olarak istihdam etmeyi taahhüt ederse yeni katılımcı talebinde bulunabilirler.

İŞVERENDEN İSTENEN BELGELER

 • Talep dilekçesi
 • İşbaşı Eğitim Programı ön talep formu (EK-35)
 • İşbaşı Eğitim Programı başvuru tarihine ait işveren taahhütnamesi (EK 20)
 • İşbaşı Eğitim Programı başlangıç tarihine ait işveren taahhütnamesi (EK 33)
 • İşveren türüne göre; oda kayıt belgesi/ticaret sicil gazetesi/vakıf senedi/dernek tüzüğü/ dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belge
 • İşverene ait imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
 • Programın talep edildiği aydan önceki 3 aya ait onaylı SGK hizmet listeleri (Katılımcının bu dönem içerisinde işverenin çalışanı olup olmadığını kontrol amaçlı istenir).

KATILIMCIDAN/KURSİYERDEN İSTENEN BELGELER

Kimlik fotokopisi.

İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesinin imzalanabilmesi için katılımcı aday ile işveren veya vekilinin Kurum’a gelirken firma kaşesini hazır bulundurmaları gerekmektedir.

İŞBAŞI EĞİTİM ÖN TALEP FORMU

Linkteki dosyayı indirip doldurduktan sonra İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

İEP ÖN TALEP FORMU

NOT : İŞKUR’a kaydı olmayan firmalar öncelikle İŞKUR kaydı yapmalıdırlar. Daha sonra ÖN TALEP FORMU ile başvurabilirler.

02 Temmuz 2018, Pazartesi   -   40.464 defa okundu