İşbaşı Eğitim Programı Ödeme Evrakları

 İşbaşı Eğitim Programı Ödeme Evrakları ; 

1- Devam Çizelgesi indir
2- Katılımcı Değerlendirme formu indir
3- Ödeme Üst Yazısı indir


Ödeme evraklarının, ıslak imzalı ve kaşeli olarak takip eden ayın ilk 3 işgünü içinde kurumumuza ulaştırılması zorunludur.

(Evraklar 3. katta İŞBAŞI EĞİTİM SERVİSİ'ne teslim edilecek)

ÇİZELGELERİN SİSTEME HAFTALIK GİRİLMESİ :

Sözleşmenin ilgili maddesi gereği İşverenin Görev ve Sorumlulukları arasında devam durumunun sisteme haftalık olarak girilmesi de bulunmaktadır.
Kursiyerin devam durumunun sisteme girilmesi işlemi, devam edilen haftanın cumartesi akşamı saat 23.59'a kadar yapılabilir. 
İşlemi anlatan kılavuzun linki aşağıdadır.

Devam Çizelgesinin Sisteme işleme Klavuzu İndir

Dikkat Edilecek Hususlar ; 

  • Üst yazının bilgisayarda özenli ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Üst yazıda kaşe ve imza mutlaka olmalıdır. Islak imzalı kısımlar mavi tükenmez kalem ile doldurulacaktır.
  • Program numarası (portal numarası) evraklarda ilgili yerlere yazılacaktır.
  • Devam çizelgesi katılımcı (giriş-çıkış) ve sorumlu tarafından sözleşmeye uygun şekilde haftalık tatil günleri ve resmi tatiller boş bırakılarak günlük olarak imzalanacaktır.
  • Değerlendirme formu katılımcı ve sorumlu tarafından imzalanarak gerekli bilgiler, her hafta için doldurulacaktır. 
  • Programın başladığı tarihe ait sigortalı çalışanları gösterir SGK hizmet dökümü getirilmediyse alındığı ay itibari ile mutlaka getirilmelidir. 
  • Program bitiminde itibaren 30 gün içinde yapılan istihdam, üst yazı ve SGK işe giriş bildirgesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi zorunludur. 
  • SGK işe girişte bildirimi yapılan meslek, programın düzenlendiği meslek ile aynı olmalıdır. Farklı meslek kodu ile yapılan istihdamlar kabul edilmiyecektir. 

 

15 Ağustos 2019, Perşembe   -   52 defa okundu