İşbaşı Eğitim Programı İçin İstenen Evraklar

   İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

  • İşletmenin bağlı olduğu odadan alınan yeni tarihli faaliyet belgesinin aslı,
  • İşverene veya işyeri yetkilisine ait imza beyannamesinin (veya imza sirküsünün) aslı (yoksa noter onaylı örneği) ve fotokopisi. Vekâlet ile yetki verildiyse vekâletin aslı ve fotokopisi. (Bu belgelerin aslı görülüp fotokopisi alınacak)
  • İşveren veya yetkilisine ait kimlik fotokopisi.
  • İşyeri Kaşesi.
  • Programın talep edildiği aydan önceki son 3 aya ait onaylı SGK hizmet listeleri.
  • ​Katılımcının (Kursiyerin) kimlik fotokopisi. (Öğrenci ise öğrenci kimlik belgesi)
  • Programın düzenleneceği mesleğin gerektirdiği zorunlu belgeler (Ehliyet, SRC vb.)

 

* Eksik belgeyle başvuru kabul edilmeyecektir. 
* Başvurunun kabulünden sonra işletme yetkilisi, İşveren Danışmanından randevü alacaktır.  
* Sözleşmeler randevu tarihinde İŞKUR’ da firma imza yetkilisi ve katılımcıyla birlikte imzalanacaktır. 
* Ön başvuru için istenen evraklar haricinde sözleşmenin diğer sayfaları  İŞKUR’ da doldurulacaktır. 
* Programın başladığı ve bittiği ayalara ait SGK Hizmet listeleri alındıkları ayda İŞKUR’a teslim edilmelidir. 
* Katılımcı öğrenci ise, ders programını gösteren (Üniversite onaylı) bir belgenin sözleşme imzalanırken teslim edilmesi gerekmektedir.

 

15 Ağustos 2019, Perşembe   -   47 defa okundu