İşbaşı Eğitim Programı

    Programın Amacı;

Kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde; teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.

Program,
İşverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin yetiştirmesine olanak sağlamaktadır.

İşveren katılımcı adaylarını kendisi belirleyebileceği gibi Kurumdan da talep edebilir.

Katılımcı da programa katılmak istediği işyerini kendi bulabileceği gibi Kuruma da başvurabilir.
 

            İşverende Aranan Şartlar;

 • İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,
 • İşverenler çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edebilir.
 • Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir.

  Katılımcıda Aranan Şartlar;
 • 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,
 • Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler,
 • İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar,
 • Lise ve üniversite öğrencileri. 

  İşverenin İstihdam Yükümlülüğü;
 • Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir.
 • İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.
 • İstihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.
 • Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.
 • Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir. 

  İŞKUR Tarafından Yapılan Ödemeler;
 • Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 77,70 TL cep harçlığı verilmektedir. 
 • Öğrencilere 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlara 38,85 TL ödenmektedir.

➢ İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir. 

       İşverende Aranan Şartlar;

 • İlgili mevzuatı kapsamında en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler,
 • İşverenler çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talep edebilir.
 • Kamu kurumu olmayan ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer almayan tüm işverenler programa başvuru yapabilir. 

  Katılımcıda Aranan Şartlar;
 • 15 yaşını tamamlamış İŞKUR’a kayıtlı işsizler,
 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanlar,
 • Son 1 ayda uzun vadeli sigorta primi bulunmayan Kuruma kayıtlı işsizler,
 • İşverenin son 3 ayda çalışanı olmayanlar,
 • Lise ve üniversite öğrencileri. 

          
        Katılımcının 18 Yaşından Küçük Olması Halinde;

 • Tehlikeli ve çok tehlike işler sınıfındaki mesleklerde çalıştırılamaz.
 • Çalışma süresi haftalık en fazla 5 gün ve toplamda 40 saatten fazla olamaz.
 • Sözleşmeye imza atmak için velisinin de randevu saatinde İŞKUR’ da hazır bulunması gerekmektedir.
   

        İşverenin İstihdam Yükümlülüğü;

 • Programdan yararlanmak isteyen işverenlerin en az % 50 istihdam taahhüdü vermesi gerekmektedir.
 • İstihdam edilecek katılımcı sayısı program süresinin ¼’lük kısmı sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır.
 • İstihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az program süresi kadar olmak zorundadır.
 • Yararlanılan programdan sonra istihdam başlatılıp sürenin dolması beklenmeden taahhütname verilerek yeni talepte bulunulabilir.
 • Katılımcıların program bitiminden itibaren 30 gün içinde işe başlatılması gerekmektedir.  

  İŞKUR Tarafından Yapılan Ödemeler;
 • Katılımcılara İŞKUR tarafından günlük 77,70 TL cep harçlığı verilmektedir. (Aylık net asgari ücret 2.020 TL düzeyinde)
 • Öğrencilere 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlara 38,85 TL ödenmektedir.
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından ödenmektedir.

 

 

16 Ağustos 2019, Cuma   -   76 defa okundu