2015 YILINDA ÇOMÜ’DE İŞKUR KARİYER MERKEZİ AÇILDI

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın, 2015 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun bulunan, “İŞKUR’la İmkanlar Elinizde” isimli, 193.000 TL bütçeli proje Çanakkale Valiliğimizin desteği ile hayatı geçirildi.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü ÖSEM Binasında hizmete giren "Kariyer Merkezi" ile, üniversitede öğrenim gören üniversite öğrencileri "İş Danışmanlığı" hizmetleri kapsamında, profesyonel hizmet alacak, self-servis imkanına sahip olup iş arama faaliyetlerini kendi başlarına da yürütebilme imkanı bulacaklardır. Proje kapsamında öğrencilere “ İş Arama Becerileri” semineri verilerek genç nüfusun istihdam edilebilirliği arttırılacaktır.

   Kariyer Merkezimizde özellikle mezun durumunda olup iş hayatına atılacak olan potansiyel genç işsizlere "Kariyer Danışmanlığı" hizmeti ,meslek seçimi aşamasında bulunan lise öğrencilerine ise "Meslek Danışmanlığı" hizmeti verilecektir. Bu hizmet ile hem üniversite öğrencilerine hem de meslek seçimi aşamasındaki lise öğrencilerine ; kişinin özellikleri ile mesleklerin/işin gerektirdiği nitelikleri, şartları ve işgücü piyasasının gereksinim duyduğu iş/meslekleri karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun iş/mesleği seçmesi, seçtiği iş/meslekle ilgili eğitim imkanlarından yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım etmek amaçlanmaktadır.

   Kariyer Merkezinin önüne kurulacak olan dokunmatik kiosk ile öğrenciler kayıtlarını online yapabilecekler. Böylelikle Kariyer Merkezinde 7/24 hizmet verilmiş olacaktır. Kariyer merkezinde 2 iş ve meslek danışmanı bireysel görüşmeleri yapmak, mesleki yönelim bataryalarını çözdürmek, öğrencileri mevcut açık işlere yönlendirmek, iş arama becerileri ile ilgili bilgileri paylaşmak üzere görevlendirilecektir. Kariyer Merkezimizde danışmanların yanı sıra self-servis bölümü mevcuttur. Böylelikle öğrenciler self-servis imkanı ile iş arama süreçlerini kendileri de yürütebileceklerdir.

 

29 Kasım 2015, Pazar  |   2.175